© photofranz56 - Fotolia | Prinzipalmarkt

LiczbyMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Większość języków ma systemy liczbowe, które mogą się znacznie różnić. Przewiń w dół, aby odkryć i poznać ciekawe systemy liczbowe z całego świata.

Kliknij numer

number container
1
[eins]

[jeden]number container
2
[zwei]

[dwa]number container
3
[drei]

[trzy]number container
4
[vier]

[cztery]number container
5
[fünf]

[pięć]number container
6
[sechs]

[sześć]number container
7
[sieben]

[siedem]number container
8
[acht]

[osiem]number container
9
[neun]

[dziewięć]number container
10
[zehn]

[dziesięć]