0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

98

[Chín mươi tám]

98

[Chín mươi tám]

98

[Chín mươi tám]

[nёntёdhjetёetetё]

50

[Năm mươi]

50

[Năm mươi]

50

[Năm mươi]

[pesёdhjetё]

14

[Mười bốn]

14

[Mười bốn]

14

[Mười bốn]

[katёrmbёdhjetё]

42

[Bốn mươi hai]

42

[Bốn mươi hai]

42

[Bốn mươi hai]

[dyzetёedy]

98
[Chín mươi tám]
[nёntёdhjetёetetё]
50
[Năm mươi]
[pesёdhjetё]
14
[Mười bốn]
[katёrmbёdhjetё]
42
[Bốn mươi hai]
[dyzetёedy]