0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

49

[Bốn mươi chín]

49

[Bốn mươi chín]

49

[Bốn mươi chín]

[dyzetёenёntё]

43

[Bốn mươi ba]

43

[Bốn mươi ba]

43

[Bốn mươi ba]

[dyzetёetre]

51

[Năm mươi mốt]

51

[Năm mươi mốt]

51

[Năm mươi mốt]

[pesёdhjetёenjё]

31

[Ba mươi mốt]

31

[Ba mươi mốt]

31

[Ba mươi mốt]

[tridhjetёenjё]

49
[Bốn mươi chín]
[dyzetёenёntё]
43
[Bốn mươi ba]
[dyzetёetre]
51
[Năm mươi mốt]
[pesёdhjetёenjё]
31
[Ba mươi mốt]
[tridhjetёenjё]