Një lojë për fëmijë dhe të rritur

Dëshironi të mësoni një gjuhë të re? Është kaq e lehtë me 50LANGUAGES! Zgjidhni nga më shumë se 50LANGUAGES. Por mësoni përmes gjuhës tuaj amtare.

Lojë me memo

Mësoni fjalorin

Me lojën tonë Memo ju mund të mësoni qindra fjalë nga 42 tema.

Lojë me memo - 50languages.com

Mësoni shqiptimin

Të gjitha fjalët në lojën tonë me memo thuhen nga folës amtare.

Gjeni të kundërtat

Mësoni fjalorin

Me lojën tonë Memo ju mund të mësoni qindra fjalë nga 42 tema.

Lojë me memo - 50languages.com

Mësoni shqiptimin

Të gjitha fjalët në lojën tonë me memo thuhen nga folës amtare.