0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

34

[štiriintrideset]

34

[štiriintrideset]

34

[štiriintrideset]

[முப்பத்தி நான்கு]

[Muppatti nāṉku]

28

[osemindvajset]

28

[osemindvajset]

28

[osemindvajset]

[இருபத்து எட்டு]

[Irupattu eṭṭu]

62

[dvainšestdeset]

62

[dvainšestdeset]

62

[dvainšestdeset]

[அறுபத்து இரண்டு]

[Aṟupattu iraṇṭu]

56

[šestinpetdeset]

56

[šestinpetdeset]

56

[šestinpetdeset]

[ஐம்பத்தி ஆறு]

[Aimpatti āṟu]
34
[štiriintrideset]
[முப்பத்தி நான்கு]
[Muppatti nāṉku]
28
[osemindvajset]
[இருபத்து எட்டு]
[Irupattu eṭṭu]
62
[dvainšestdeset]
[அறுபத்து இரண்டு]
[Aṟupattu iraṇṭu]
56
[šestinpetdeset]
[ஐம்பத்தி ஆறு]
[Aimpatti āṟu]