0

0

கேட்டல் தேர்வு. முதலில் குரலைக் கேட்கவும்:   

62

[หกสิบสอง]

62

[หกสิบสอง]

62

[หกสิบสอง]

[அறுபத்து இரண்டு]

[Aṟupattu iraṇṭu]

71

[เจ็ดสิบเอ็ด]

71

[เจ็ดสิบเอ็ด]

71

[เจ็ดสิบเอ็ด]

[எழுபத்து ஒன்று]]

[Eḻupattu oṉṟu]]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

[அறுபத்து ஆறு]

[Aṟupattu āṟu]

47

[สี่สิบเจ็ด]

47

[สี่สิบเจ็ด]

47

[สี่สิบเจ็ด]

[நாற்பத்தி ஏழு]

[Nāṟpatti ēḻu]
62
[หกสิบสอง]
[அறுபத்து இரண்டு]
[Aṟupattu iraṇṭu]
71
[เจ็ดสิบเอ็ด]
[எழுபத்து ஒன்று]]
[Eḻupattu oṉṟu]]
66
[หกสิบหก]
[அறுபத்து ஆறு]
[Aṟupattu āṟu]
47
[สี่สิบเจ็ด]
[நாற்பத்தி ஏழு]
[Nāṟpatti ēḻu]