0

0

แบบทดสอบการฟัง ฟังเสียง:   

‫67

[سبعة وستون]‬

[sbaeat wastun]

‫67

[سبعة وستون]‬

[sbaeat wastun]

‫67

[سبعة وستون]‬

[sbaeat wastun]

[หกสิบเจ็ด]

‫37

[سبعة وثلاثون]‬

[sbaeat wathalathun]

‫37

[سبعة وثلاثون]‬

[sbaeat wathalathun]

‫37

[سبعة وثلاثون]‬

[sbaeat wathalathun]

[สามสิบเจ็ด]

‫42

[اثنان وأربعون]‬

[athnan wa'arbaeuna]

‫42

[اثنان وأربعون]‬

[athnan wa'arbaeuna]

‫42

[اثنان وأربعون]‬

[athnan wa'arbaeuna]

[สี่สิบสอง]

‫57[سبعة

[سبعة وخمسون]‬

[sibeat wakhamsun]

‫57[سبعة

[سبعة وخمسون]‬

[sibeat wakhamsun]

‫57[سبعة

[سبعة وخمسون]‬

[sibeat wakhamsun]

[ห้าสิบเจ็ด]

‫67
[سبعة وستون]‬
[sbaeat wastun]
[หกสิบเจ็ด]
‫37
[سبعة وثلاثون]‬
[sbaeat wathalathun]
[สามสิบเจ็ด]
‫42
[اثنان وأربعون]‬
[athnan wa'arbaeuna]
[สี่สิบสอง]
‫57[سبعة
[سبعة وخمسون]‬
[sibeat wakhamsun]
[ห้าสิบเจ็ด]