0

0

Reading test. Click the number: [седумдесет и седум] [syedoomdyesyet i syedoom]

59

[fifty-nine]

59

[fifty-nine]

59

[fifty-nine]

77

[seventy-seven]

77

[seventy-seven]

77

[seventy-seven]

97

[ninety-seven]

97

[ninety-seven]

97

[ninety-seven]

9

[nine]

9

[nine]

9

[nine]

-
59
[педесет и девет]
[pyedyesyet i dyevyet]
[fifty-nine]
-
77
[седумдесет и седум]
[syedoomdyesyet i syedoom]
[seventy-seven]
-
97
[деведесет и седум]
[dyevyedyesyet i syedoom]
[ninety-seven]
-
9
[девет]
[dyevyet]
[nine]