0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [fifty-seven]

58

[חמישים ושמונה]‬

58

[חמישים ושמונה]‬

58

[חמישים ושמונה]‬

48

[ארבעים ושמונה]‬

48

[ארבעים ושמונה]‬

48

[ארבעים ושמונה]‬

20

[עשרים]‬

20

[עשרים]‬

20

[עשרים]‬

57

[חמישים ושבע]‬

57

[חמישים ושבע]‬

57

[חמישים ושבע]‬

-
58
[fifty-eight]
[חמישים ושמונה]‬
[xamishim ushmoneh]
-
48
[forty-eight]
[ארבעים ושמונה]‬
[arba'im ushmoneh]
-
20
[twenty]
[עשרים]‬
[essrim]
-
57
[fifty-seven]
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]