0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [dudek naŭ]

23

[עשרים ושלוש]‬

23

[עשרים ושלוש]‬

23

[עשרים ושלוש]‬

29

[עשרים ותשע]‬

29

[עשרים ותשע]‬

29

[עשרים ותשע]‬

88

[שמונים ושמונה]‬

88

[שמונים ושמונה]‬

88

[שמונים ושמונה]‬

36

[שלושים ושש]‬

36

[שלושים ושש]‬

36

[שלושים ושש]‬

-
23
[dudek tri]
[עשרים ושלוש]‬
[essrim w'shalosh]
-
29
[dudek naŭ]
[עשרים ותשע]‬
[essrim w'tesha]
-
88
[okdek ok]
[שמונים ושמונה]‬
[shmonim ushmoneh]
-
36
[tridek ses]
[שלושים ושש]‬
[shloshim w'shesh]