0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [hetven]

88

[שמונים ושמונה]‬

88

[שמונים ושמונה]‬

88

[שמונים ושמונה]‬

5

[חמש]‬

5

[חמש]‬

5

[חמש]‬

38

[שלושים ושמונה]‬

38

[שלושים ושמונה]‬

38

[שלושים ושמונה]‬

70

[שבעים]‬

70

[שבעים]‬

70

[שבעים]‬

-
88
[nyolcvannyolc]
[שמונים ושמונה]‬
[shmonim ushmoneh]
-
5
[öt]
[חמש]‬
[xamesh]
-
38
[harmincnyolc]
[שלושים ושמונה]‬
[shloshim ushmoneh]
-
70
[hetven]
[שבעים]‬
[shiv'im]