0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [cinquenta e seis]

9

[תשע]‬

9

[תשע]‬

9

[תשע]‬

37

[שלושים ושבע]‬

37

[שלושים ושבע]‬

37

[שלושים ושבע]‬

56

[חמישים ושש]‬

56

[חמישים ושש]‬

56

[חמישים ושש]‬

20

[עשרים]‬

20

[עשרים]‬

20

[עשרים]‬

-
9
[nove]
[תשע]‬
[tesha]
-
37
[trinta e sete]
[שלושים ושבע]‬
[shlossim w'sheva]
-
56
[cinquenta e seis]
[חמישים ושש]‬
[xamishim w'shesh]
-
20
[vinte]
[עשרים]‬
[essrim]