0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [Chín mươi mốt]

91

[תשעים ואחת]‬

91

[תשעים ואחת]‬

91

[תשעים ואחת]‬

56

[חמישים ושש]‬

56

[חמישים ושש]‬

56

[חמישים ושש]‬

48

[ארבעים ושמונה]‬

48

[ארבעים ושמונה]‬

48

[ארבעים ושמונה]‬

84

[שמונים וארבע]‬

84

[שמונים וארבע]‬

84

[שמונים וארבע]‬

-
91
[Chín mươi mốt]
[תשעים ואחת]‬
[tish'im w'axat]
-
56
[Năm mươi sáu]
[חמישים ושש]‬
[xamishim w'shesh]
-
48
[Bốn mươi tám]
[ארבעים ושמונה]‬
[arba'im ushmoneh]
-
84
[Tám mươi tư]
[שמונים וארבע]‬
[shmonim w'arba]