0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [εξήντα επτά] [exḗnta eptá]

67

[վաթսունյոթ]

67

[վաթսունյոթ]

67

[վաթսունյոթ]

6

[վեց]

6

[վեց]

6

[վեց]

42

[քառասուներկու]

42

[քառասուներկու]

42

[քառասուներկու]

7

[յոթ]

7

[յոթ]

7

[յոթ]

-
67
[εξήντα επτά]
[exḗnta eptá]
[վաթսունյոթ]
[vat’sunyot’]
-
6
[έξι]
[éxi]
[վեց]
[vets’]
-
42
[σαράντα δύο]
[saránta dýo]
[քառասուներկու]
[k’arrasunerku]
-
7
[επτά]
[eptá]
[յոթ]
[yot’]