0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [পঁয়তাল্লিশ] [Pam̐ẏatālliśa]

১৮

[თვრამეტი]

১৮

[თვრამეტი]

১৮

[თვრამეტი]

৬৪

[სამოცდაოთხი]

৬৪

[სამოცდაოთხი]

৬৪

[სამოცდაოთხი]

৭৬

[სამოცდათექვსმეტი]

৭৬

[სამოცდათექვსმეტი]

৭৬

[სამოცდათექვსმეტი]

৪৫

[ორმოცდახუთი]

৪৫

[ორმოცდახუთი]

৪৫

[ორმოცდახუთი]

-
১৮
[আঠেরো]
[āṭhērō]
[თვრამეტი]
[tvramet'i]
-
৬৪
[চৌষট্টি]
[Cauṣaṭṭi]
[სამოცდაოთხი]
[samotsdaotkhi]
-
৭৬
[ছিয়াত্তর]
[chiẏāttara]
[სამოცდათექვსმეტი]
[samotsdatekvsmet'i]
-
৪৫
[পঁয়তাল্লিশ]
[Pam̐ẏatālliśa]
[ორმოცდახუთი]
[ormotsdakhuti]