0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [šezdeset i jedan]

18

[თვრამეტი]

18

[თვრამეტი]

18

[თვრამეტი]

39

[ოცდაცხრამეტი]

39

[ოცდაცხრამეტი]

39

[ოცდაცხრამეტი]

61

[სამოცდაერთი]

61

[სამოცდაერთი]

61

[სამოცდაერთი]

32

[ოცდათორმეტი]

32

[ოცდათორმეტი]

32

[ოცდათორმეტი]

-
18
[osamnaest]
[თვრამეტი]
[tvramet'i]
-
39
[trideset i devet]
[ოცდაცხრამეტი]
[otsdatskhramet'i]
-
61
[šezdeset i jedan]
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]
-
32
[trideset i dva]
[ოცდათორმეტი]
[otsdatormet'i]