0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [tyve]

95

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

95

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

95

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

20

[ოცი]

20

[ოცი]

20

[ოცი]

88

[ოთხმოცდარვა]

88

[ოთხმოცდარვა]

88

[ოთხმოცდარვა]

64

[სამოცდაოთხი]

64

[სამოცდაოთხი]

64

[სამოცდაოთხი]

-
95
[femoghalvfems]
[ოთხმოცდათხუთმეტი]
[otkhmotsdatkhutmet'i]
-
20
[tyve]
[ოცი]
[otsi]
-
88
[otteogfirs]
[ოთხმოცდარვა]
[otkhmotsdarva]
-
64
[fireogtres]
[სამოცდაოთხი]
[samotsdaotkhi]