0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [toogtredive]

32

[ოცდათორმეტი]

32

[ოცდათორმეტი]

32

[ოცდათორმეტი]

62

[სამოცდაორი]

62

[სამოცდაორი]

62

[სამოცდაორი]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

55

[ორმოცდათხუთმეტი]

72

[სამოცდათორმეტი]

72

[სამოცდათორმეტი]

72

[სამოცდათორმეტი]

-
32
[toogtredive]
[ოცდათორმეტი]
[otsdatormet'i]
-
62
[toogtres]
[სამოცდაორი]
[samotsdaori]
-
55
[femoghalvtreds]
[ორმოცდათხუთმეტი]
[ormotsdatkhutmet'i]
-
72
[tooghalvfjerds]
[სამოცდათორმეტი]
[samotsdatormet'i]