0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [երեսուներեք] [yeresunerek’]

26

[ოცდაექვსი]

26

[ოცდაექვსი]

26

[ოცდაექვსი]

62

[სამოცდაორი]

62

[სამოცდაორი]

62

[სამოცდაორი]

46

[ორმოცდაექვსი]

46

[ორმოცდაექვსი]

46

[ორმოცდაექვსი]

33

[ოცდაცამეტი]

33

[ოცდაცამეტი]

33

[ოცდაცამეტი]

-
26
[քսանվեց]
[k’sanvets’]
[ოცდაექვსი]
[otsdaekvsi]
-
62
[Վաթսուն]
[Vat’sun]
[სამოცდაორი]
[samotsdaori]
-
46
[քառասունվեց]
[k’arrasunvets’]
[ორმოცდაექვსი]
[ormotsdaekvsi]
-
33
[երեսուներեք]
[yeresunerek’]
[ოცდაცამეტი]
[otsdatsamet'i]