0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [devyniasdešimt vienas]

100

[ასი]

100

[ასი]

100

[ასი]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

92

[ოთხმოცდათორმეტი]

92

[ოთხმოცდათორმეტი]

92

[ოთხმოცდათორმეტი]

-
100
[šimtas]
[ასი]
[asi]
-
91
[devyniasdešimt vienas]
[ოთხმოცდათერთმეტი]
[otkhmotsdatertmet'i]
-
96
[devyniasdešimt šeši]
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]
-
92
[devyniasdešimt du]
[ოთხმოცდათორმეტი]
[otkhmotsdatormet'i]