0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [تیرہ]‬

‫90

[ოთხმოცდაათი]

‫90

[ოთხმოცდაათი]

‫90

[ოთხმოცდაათი]

‫40

[ორმოცი]

‫40

[ორმოცი]

‫40

[ორმოცი]

‫13

[ცამეტი]

‫13

[ცამეტი]

‫13

[ცამეტი]

‫60

[სამოცი]

‫60

[სამოცი]

‫60

[სამოცი]

-
‫90
[نوے]‬
[ოთხმოცდაათი]
[otkhmotsdaati]
-
‫40
[چالیس]‬
[ორმოცი]
[ormotsi]
-
‫13
[تیرہ]‬
[ცამეტი]
[tsamet'i]
-
‫60
[ساٹھ]‬
[სამოცი]
[samotsi]