0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [九十六] [Jiǔshíliù]

76[七十六]

[სამოცდათექვსმეტი]

76[七十六]

[სამოცდათექვსმეტი]

76[七十六]

[სამოცდათექვსმეტი]

95[九十五]

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

95[九十五]

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

95[九十五]

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

96[九十六]

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

96[九十六]

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

96[九十六]

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

63[六十三]

[სამოცდასამი]

63[六十三]

[სამოცდასამი]

63[六十三]

[სამოცდასამი]

-
76[七十六]
[七十六]
[Qīshíliù]
[სამოცდათექვსმეტი]
[samotsdatekvsmet'i]
-
95[九十五]
[九十五]
[Jiǔshíwǔ]
[ოთხმოცდათხუთმეტი]
[otkhmotsdatkhutmet'i]
-
96[九十六]
[九十六]
[Jiǔshíliù]
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]
-
63[六十三]
[六十三]
[Liùshísān]
[სამოცდასამი]
[samotsdasami]