0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [seixanta-set]

38

[триесет и осум]

38

[триесет и осум]

38

[триесет и осум]

33

[триесет и три]

33

[триесет и три]

33

[триесет и три]

67

[шеесет и седум]

67

[шеесет и седум]

67

[шеесет и седум]

8

[осум]

8

[осум]

8

[осум]

-
38
[trenta-vuit]
[триесет и осум]
[triyesyet i osoom]
-
33
[trenta-tres]
[триесет и три]
[triyesyet i tri]
-
67
[seixanta-set]
[шеесет и седум]
[shyeyesyet i syedoom]
-
8
[vuit]
[осум]
[osoom]