0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [vienpadsmit]

11

[единаесет]

11

[единаесет]

11

[единаесет]

35

[триесет и пет]

35

[триесет и пет]

35

[триесет и пет]

92

[деведесет и два]

92

[деведесет и два]

92

[деведесет и два]

37

[триесет и седум]

37

[триесет и седум]

37

[триесет и седум]

-
11
[vienpadsmit]
[единаесет]
[yedinayesyet]
-
35
[trīsdesmit pieci]
[триесет и пет]
[triyesyet i pyet]
-
92
[deviņdesmit divi]
[деведесет и два]
[dyevyedyesyet i dva]
-
37
[trīsdesmit septiņi]
[триесет и седум]
[triyesyet i syedoom]