0

0

Тест на читање. Кликнете на некој број: [oitenta e oito]

6

[шест]

6

[шест]

6

[шест]

95

[деведесет и пет]

95

[деведесет и пет]

95

[деведесет и пет]

88

[осумдесет и осум]

88

[осумдесет и осум]

88

[осумдесет и осум]

23

[дваесет и три]

23

[дваесет и три]

23

[дваесет и три]

-
6
[seis]
[шест]
[shyest]
-
95
[noventa e cinco]
[деведесет и пет]
[dyevyedyesyet i pyet]
-
88
[oitenta e oito]
[осумдесет и осум]
[osoomdyesyet i osoom]
-
23
[vinte e três]
[дваесет и три]
[dvayesyet i tri]