0

0

Lesetest. Klikk på nummeret: [delapan puluh tujuh]

39

[trettini]

39

[trettini]

39

[trettini]

56

[femtiseks]

56

[femtiseks]

56

[femtiseks]

87

[åttisju]

87

[åttisju]

87

[åttisju]

13

[tretten]

13

[tretten]

13

[tretten]

-
39
[tiga puluh sembilan]
[trettini]
-
56
[lima puluh enam]
[femtiseks]
-
87
[delapan puluh tujuh]
[åttisju]
-
13
[tiga belas]
[tretten]