0

0

Lästest. Klicka på numret: [fünfundachtzig]

90

[nittio]

90

[nittio]

90

[nittio]

85

[åttiofem]

85

[åttiofem]

85

[åttiofem]

39

[trettionio]

39

[trettionio]

39

[trettionio]

55

[femtiofem]

55

[femtiofem]

55

[femtiofem]

-
90
[neunzig]
[nittio]
-
85
[fünfundachtzig]
[åttiofem]
-
39
[neununddreißig]
[trettionio]
-
55
[fünfundfünfzig]
[femtiofem]