Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
aggressiv
den aggressiva kvinnan
aggressiv
die aggressive Frau
hel
en hel pizza
ganz
eine ganze Pizza
specifik
en specifik plan
konkret
ein konkreter Plan