0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [kuusikymmentäkuusi]

90

[เก้าสิบ]

90

[เก้าสิบ]

90

[เก้าสิบ]

64

[หกสิบสี่]

64

[หกสิบสี่]

64

[หกสิบสี่]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

66

[หกสิบหก]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

67

[หกสิบเจ็ด]

-
90
[yhdeksänkymmentä]
[เก้าสิบ]
-
64
[kuusikymmentäneljä]
[หกสิบสี่]
-
66
[kuusikymmentäkuusi]
[หกสิบหก]
-
67
[kuusikymmentäseitsemän]
[หกสิบเจ็ด]