0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [kuusikymmentäyhdeksän]

15

[สิบห้า]

15

[สิบห้า]

15

[สิบห้า]

69

[หกสิบเก้า]

69

[หกสิบเก้า]

69

[หกสิบเก้า]

57

[ห้าสิบเจ็ด]

57

[ห้าสิบเจ็ด]

57

[ห้าสิบเจ็ด]

95

[เก้าสิบห้า]

95

[เก้าสิบห้า]

95

[เก้าสิบห้า]

-
15
[viisitoista]
[สิบห้า]
-
69
[kuusikymmentäyhdeksän]
[หกสิบเก้า]
-
57
[viisikymmentäseitsemän]
[ห้าสิบเจ็ด]
-
95
[yhdeksänkymmentäviisi]
[เก้าสิบห้า]