เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
อีกครั้ง
พวกเขาเจอกันอีกครั้ง
uudelleen
He tapasivat toisensa uudelleen.
นอกเส้นทาง
เขาขับรถนอกเส้นทางผ่านหิมะ
pois pääteiltä
Hän ajaa pois pääteiltä läpi lumen.
พอ
เธอต้องการนอนและพอกับเสียงรบกวน
tarpeeksi
Hän haluaa nukkua ja on saanut tarpeeksi melusta.