0

0

แบบทดสอบการอ่าน คลิกที่ตัวเลข: [八十五] [Bāshíwǔ]

39[三十九]

[สามสิบเก้า]

39[三十九]

[สามสิบเก้า]

39[三十九]

[สามสิบเก้า]

79[七十九]

[เจ็ดสิบเก้า]

79[七十九]

[เจ็ดสิบเก้า]

79[七十九]

[เจ็ดสิบเก้า]

82[八十二]

[แปดสิบสอง]

82[八十二]

[แปดสิบสอง]

82[八十二]

[แปดสิบสอง]

85[八十五]

[แปดสิบห้า]

85[八十五]

[แปดสิบห้า]

85[八十五]

[แปดสิบห้า]

-
39[三十九]
[三十九]
[Sānshíjiǔ]
[สามสิบเก้า]
-
79[七十九]
[七十九]
[qīshíjiǔ]
[เจ็ดสิบเก้า]
-
82[八十二]
[八十二]
[Bāshí'èr]
[แปดสิบสอง]
-
85[八十五]
[八十五]
[Bāshíwǔ]
[แปดสิบห้า]