เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ตอนนี้
ตอนนี้เราสามารถเริ่มต้นได้
现在
现在我们可以开始了。
ไม่สามารถ
ถ้าคุณดื่มเบียร์, คุณไม่สามารถขับรถ
无法
如果你喝啤酒,你就无法开车。
ไม่ว่าอย่างไร
ฉันไม่อยากทำเลยไม่ว่าอย่างไร
决不
我决不想这样做!