رسانه ها و زبان

زبان ما همچنین تحت تأثیر رسانه ها هم قرار دارد. رسانه های جدید خصوصا در این مورد نقش بزرگی دارند. یک زبان کامل از پیام های کوتاه، ای-میل و گپ پدید آمده است. البته این زبان رسانه ای در هر کشور متفاوت است. در عین حال، ویژگی های خاصی را می توان در تمام زبان های رسانه ای یافت. در این زبان خصوصا، سرعت برای ما کاربران مهم است. هر چند ما می نویسیم، ولی خواهان ایجاد یک ارتباط زنده نیز هستیم. بدین معنی، که ما می خواهیم اطلاعات خود را به سرعت هرچه تمام تر مبادله کنیم. بنابراین ما یک مکالمه واقعی را شبیه سازی می کنیم. به این ترتیب، زبان ما، یک شخصیت کلامی به خود گرفته است. لغات یا جملات اغلب کوتاه تر می شوند. قواعد دستور زبان و نقطه گذاری به طور کلی نادیده گرفته شده است. به املاء توجهی نمی شود، و حروف اضافه اغلب به کلّی وجود ندارد.

احساسات به ندرت در زبان رسانه ها ای بیان می شود. در اینجا ما ترجیح می دهیم که از به اصطلاح صورتک استفاده کنیم. نمادهایی به منظور نشان دادن آنچه که ما در حال حاضر احساس می کنیم وجود دارند. همچنین کدهای مشخصی برای ارسال پیام کوتاه و یک زبان عامیانه برای گپ وجود دارد. بنایراین زبان رسانه ای، بسیار تخفیف یافته است. اما تمام کاربران با روش های یکسانی از آن استفاده می کنند. مطالعات نشان می دهد که سواد یا هوش در این مورد تفاوتی ندارند. جوانان بخصوص علاقمند به استفاده از زبان رسانه ای هستند. به این دلیل منتقدان بر این باورند که زبان ما در خطر است. علم این پدیده را کمتر بدبینانه می بیند. چون کودکان می توانند تشخیص دهند که چه زمانی و چگونه باید بنویسند. کارشناسان بر این باورند که زبان رسانه ای جدید دارای مزایایی هم هستند. چون می تواند باعث پیشرفت مهارت های زبانی و خلاقیّت کودکان گردد. و: امروز بیشتر نوشته می شود - نه نامه، بلکه ای-میل! ما از این موضوع خوشحال هستیم!