چگونه کودکان درست صحبت کردن را می آموزند

از لحظه ای که کودک متولّد می شود با دیگران ارتباط برقرار می کند. کودکان زمانی که به چیزی نیاز دارند گریه می کنند. آنها در چندماهگی می توانند چند کلمه ساده را ادا کنند. تا دوسالگی می توانند جملاتی با حدود 3 کلمه را ادا کنند. شما نمی توانید زمان شروع به صحبت کردن کودکان را تعیین کنید. اما می توانید در خوب یاد گرفتن زبان مادری کودکان تأثیر گذار باشید. به همین دلیل، شما باید چند چیز را در نظر بگیرید. مهمتر از همه، این که همیشه برای یادگیری در کودک انگیزه ایجاد کنید. وقتی که صحبت می کند باید احساس کند که در انجام کاری موفّق شده است. کودکان یک لبخند را به عنوان بازخور مثبت دوست دارند. کودکان بزرگتر دوست دارند با محیط خود صحبت کنند. آنها به زبان مردم اطراف خود تمایل دارند. بنابراین، مهارت های زبانی والدین و مربیّان آنها مهم است.

کودکان همچنین باید یاد بگیرند که زبان ارزشمند است! امّا، باید فرا گرفتن آن همیشه برای آنان سرگرم کننده باشند. خواندن با صدای بلند برای کودکان به آنها نشان می دهد که چگونه زبان می تواند هیجان انگیز باشد. والدین هم باید تا سر حد امکان در این مورد با کودک خود کار کنند. هنگامی که کودک چیزهای زیادی را آزمایش می کند، می خواهد در مورد آنها صحبت کند. کودکانی که در محیط های دوزبانه بزرگ می شوند، نیاز به مقرّرات سخت تری دارند. آنها باید بدانند که با چه کسی به چه زبانی صحبت کنند. به این ترتیب مغز آنها تمایز قائل شدن بین دو زبان را می آموزد. وقتی کودکان شروع به مدرسه رفتن می کنند، زبان آنها تغییر می کند. آنها یک زبان محاوره ای جدید را می آموزند. پس از آن مهم نیست که پدر و مادر به نحوه صحبت کردن فرزند خود توجّه کنند. مطالعات نشان می دهد که اوّلین زبان برای همیشه در مغز نقش می بندد. هر چه ما در کودکی می آموزیم در تمام عمر همراه ماست. کسی که زبان مادری خود را در کودکی درست بیاموزد، بعدها از آن سود خواهد برد. او مطالب جدید را سریع تر و بهتر می آموزد- نه تنها زبان های خارجی ...