Gry

Liczba obrazów : 2 Liczba opcji : 3 Czas w sekundach : 6 Wyświetlane języki : Pokaż oba języki

0

0

Zapamiętaj obrazy!
Czego brakuje?
produkować
Można produkować taniej z robotami.
producir
Se puede producir más barato con robots.
rysować
On rysuje linię.
dibujar
Él dibuja una línea.
przeszkadzać
Moje dziecko często przeszkadza mi w pracy.
impedir
Mi hijo a menudo me impide trabajar.