© anshar73 - Fotolia | Aerial View on Roofs and Canals of Copenhagen, Denmark
© anshar73 - Fotolia | Aerial View on Roofs and Canals of Copenhagen, Denmark

LiczbyMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Większość języków ma systemy liczbowe, które mogą się znacznie różnić. Przewiń w dół, aby odkryć i poznać ciekawe systemy liczbowe z całego świata.

Kliknij numer

number container
51
[enoghalvtreds]

[pięćdziesiąt jeden]number container
52
[tooghalvtreds]

[pięćdziesiąt dwa]number container
53
[treoghalvtreds]

[pięćdziesiąt trzy]number container
54
[fireoghalvtreds]

[pięćdziesiąt cztery]number container
55
[femoghalvtreds]

[pięćdziesiąt pięć]number container
56
[seksoghalvtreds]

[pięćdziesiąt sześć]number container
57
[syvoghalvtreds]

[pięćdziesiąt siedem]number container
58
[otteoghalvtreds]

[pięćdziesiąt osiem]number container
59
[nioghalvtreds]

[pięćdziesiąt dziewięć]number container
60
[tres]

[sześćdziesiąt]