Jocuri

Numărul de imagini : 2 Numărul de opțiuni : 3 Timp în secunde : 6 Limbi afișate : Afișați ambele limbi

0

0

Memorează imaginile!
Ce lipsește?
în sus
Se merge abrupt în sus.
bergop
Het gaat steil bergop.
peste
Viața trece repede.
voorbij
Het leven gaat snel voorbij.
în față
Soțul ei stă prea departe în față.
vooraan
Haar man staat te ver vooraan.