© Shunga_Shanga | Dreamstime.com

ŠtevilkeMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Večina jezikov ima številske sisteme, ti pa se lahko precej razlikujejo. Pomaknite se navzdol, da odkrijete in se naučite zanimivih številskih sistemov z vsega sveta.

Kliknite na številko

number container
1
[isa]

[ena]number container
2
[dalawa]

[dva]number container
3
tatlo]

[tri]number container
4
[apat]

[štiri]number container
5
[limang]

[pet]number container
6
[anim]

[šest]number container
7
[pito]

[sedem]number container
8
[walo]

[osem]number container
9
[siyam]

[devet]number container
10
[sampu]

[deset]