Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
ruin
η καταστροφή
kanotresa
το ταξίδι με κανό
marknad
τα συγκρουόμενα