விளையாட்டுகள் Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

உச்சரிப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மொழியில் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை வலுப்படுத்தும் போது உங்கள் நினைவாற்றலைப் பயிற்றுவிக்க எங்கள் ’மெமோ கேமை’முயற்சிக்கவும். ஒரு கார்டைப் புரட்ட, அதன் மீது கிளிக் செய்து, முடிந்தவரை சில முயற்சிகளில் மற்ற கார்டுகளிலிருந்து அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய ஜோடியைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.

0

0

Memo Game

பீர் பாட்டில்
பீர் பாட்டில்
 
போக்குவரத்து
போக்குவரத்து
 
takavalo
takavalo
 
olutpullo
olutpullo
 
lumme
lumme
 
குட்டித் தூக்கம்
குட்டித் தூக்கம்
 
நீர் லில்லி
நீர் லில்லி
 
karhunvatukka
karhunvatukka
 
தராசு
தராசு
 
mielenosoitus
mielenosoitus
 
பின்புற விளக்கு
பின்புற விளக்கு
 
vaaka
vaaka
 
retkikeitin
retkikeitin
 
päiväunet
päiväunet
 
liikenne
liikenne
 
பிளாக்பெர்ரி
பிளாக்பெர்ரி
 
முகாம் அடுப்பு
முகாம் அடுப்பு
 
ஆர்ப்பாட்டம்
ஆர்ப்பாட்டம்
 
50l-card-blank
பீர் பாட்டில் பீர் பாட்டில்
50l-card-blank
போக்குவரத்து போக்குவரத்து
50l-card-blank
takavalo takavalo
50l-card-blank
olutpullo olutpullo
50l-card-blank
lumme lumme
50l-card-blank
குட்டித் தூக்கம் குட்டித் தூக்கம்
50l-card-blank
நீர் லில்லி நீர் லில்லி
50l-card-blank
karhunvatukka karhunvatukka
50l-card-blank
தராசு தராசு
50l-card-blank
mielenosoitus mielenosoitus
50l-card-blank
பின்புற விளக்கு பின்புற விளக்கு
50l-card-blank
vaaka vaaka
50l-card-blank
retkikeitin retkikeitin
50l-card-blank
päiväunet päiväunet
50l-card-blank
liikenne liikenne
50l-card-blank
பிளாக்பெர்ரி பிளாக்பெர்ரி
50l-card-blank
முகாம் அடுப்பு முகாம் அடுப்பு
50l-card-blank
ஆர்ப்பாட்டம் ஆர்ப்பாட்டம்