விளையாட்டுகள் Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

உச்சரிப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மொழியில் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை வலுப்படுத்தும் போது உங்கள் நினைவாற்றலைப் பயிற்றுவிக்க எங்கள் ’மெமோ கேமை’முயற்சிக்கவும். ஒரு கார்டைப் புரட்ட, அதன் மீது கிளிக் செய்து, முடிந்தவரை சில முயற்சிகளில் மற்ற கார்டுகளிலிருந்து அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய ஜோடியைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.

0

0

Memo Game

jérce
jérce
 
tejszín
tejszín
 
isten
isten
 
பால் ஏடு
பால் ஏடு
 
asztali foci
asztali foci
 
csatorna
csatorna
 
தொலைவு
தொலைவு
 
bab
bab
 
மோட்டார் சைக்கிள் தலைக்கவசம்
மோட்டார் சைக்கிள் தலைக்கவசம்
 
பீன்ஸ் அவரை
பீன்ஸ் அவரை
 
fültisztító pálca
fültisztító pálca
 
கோழி
கோழி
 
கால்வாய்
கால்வாய்
 
távolság
távolság
 
bukósisak
bukósisak
 
காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி
காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி
 
மேசைக் கால்பந்து
மேசைக் கால்பந்து
 
கடவுள்
கடவுள்
 
jérce jérce
tejszín tejszín
isten isten
பால் ஏடு பால் ஏடு
asztali foci asztali foci
csatorna csatorna
தொலைவு தொலைவு
bab bab
மோட்டார் சைக்கிள் தலைக்கவசம் மோட்டார் சைக்கிள் தலைக்கவசம்
பீன்ஸ் அவரை பீன்ஸ் அவரை
fültisztító pálca fültisztító pálca
கோழி கோழி
கால்வாய் கால்வாய்
távolság távolság
bukósisak bukósisak
காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி
மேசைக் கால்பந்து மேசைக் கால்பந்து
கடவுள் கடவுள்