சொல்லகராதி

நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள விரும்பும் பாடத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்

உணர்வுகள்

ስምዒታት

simi‘ītati
உணர்வுகள்
விலங்குகள்

እንስሳታት

inisisatati
விலங்குகள்
விளையாட்டு

ዓይነታት ስፖርት

‘ayinetati siporiti
விளையாட்டு
இசை

ሙዚቃ

muzīk’a
இசை
அலுவலகம்

ቤት ጽሕፈት

bēti ts’iḥifeti
அலுவலகம்
பானங்கள்

ዓይነታት መስተ

‘ayinetati mesite
பானங்கள்
மக்கள்

ህዝቢ

hizibī
மக்கள்
காலம்

ጊዜ

gīzē
காலம்
சுற்றுச்சூழல்

ከባቢ

kebabī
சுற்றுச்சூழல்
சிப்பக்கட்டணம்

ምጥቕላል: ምዕሻግ

mit’iḵ’ilali: mi‘ishagi
சிப்பக்கட்டணம்
கருவிகள்

ናውቲ: መሳርሒ

nawitī: mesariḥī
கருவிகள்
போக்குவரத்து

ፖሊስ ትራፊክ

polīsi tirafīki
போக்குவரத்து
பழங்கள்

ፍረታት አትክልቲ

firetati ātikilitī
பழங்கள்
ஓய்வு நேரம்

ጊዜ ዕረፍቲ

gīzē ‘irefitī
ஓய்வு நேரம்
இராணுவம்

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት

wetihaderawī:serawīti kunati
இராணுவம்
ஆடை

ክዳውንቲ

kidawinitī
ஆடை
தொடர்பு

ርክብ፡ ምብህሃል

rikibi፡ mibihihali
தொடர்பு
தொழில்நுட்பம்

ቴክኖሎጂ

tēkinolojī
தொழில்நுட்பம்
அடுக்ககம்

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ

kifali gezawitī nayi ḥade hinits’a/aparitama
அடுக்ககம்
உணவு

መግቢ

megibī
உணவு
தொழில்

ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት

‘ayinetati k’ewemitī moyatati
தொழில்
காய்கறிகள்

ኣሕምልቲ

aḥimilitī
காய்கறிகள்
பொருட்கள்

ነገራት

negerati
பொருட்கள்
கல்வி

ትምህርቲ

timihiritī
கல்வி
உடல்

ኣካላት

akalati
உடல்
இயற்கை

ተፈጥሮ:ባህርይ

tefet’iro:bahiriyi
இயற்கை
நிதி

ፋይናንስ

fayinanisi
நிதி
அறைக்கலண்கள்

ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)

aḵ’wiḥu geza (bēti ts’iḥifeti)
அறைக்கலண்கள்
மதம்

ሃይማኖት

hayimanoti
மதம்
தாவரங்கள்

ኣትክልቲ

atikilitī
தாவரங்கள்
கருத்தியலான பதங்கள்

ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት

bizuḥi-zitirigumomi k’alati
கருத்தியலான பதங்கள்
சமையலறை உபகரணங்கள்

ናውቲ ክሽነ

nawitī kishine
சமையலறை உபகரணங்கள்
மூலப்பொருட்கள்

ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ

negerati:fits’amētati:ch’ibut’i negerawī:ākalawī:āgedasī
மூலப்பொருட்கள்
ஆரோக்கியம்

ጥዕና

t’i‘ina
ஆரோக்கியம்
மோட்டார் வண்டி

መኪና

mekīna
மோட்டார் வண்டி
கலைகள்

ስነ-ጥበባት

sine-t’ibebati
கலைகள்
நகரம்

ከተማ

ketema
நகரம்
வானிலை

ኩነታት አየር

kunetati āyeri
வானிலை
வாங்குதல்

ምሽማት/ዕድጊ

mishimati/‘idigī
வாங்குதல்