50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/07/2021
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.без никакво съмнение / несъмненоuden  
2.13 [тринайсет]13 [ ]  
3.Кога свършва туристическата обиколка? slutter rundvisningen?  
4.31 [трийсет и едно]31 [ ]  
5.Къде е тоалетната?Hvor er / toillettet?  
6.Ние търсим аптека. leder efter et apotek.  
7.напред  
8.Трябва ми двойна стая.Jeg brug for et dobbeltværelse.  
9.почиствамgøre  
10.Филмът е съвсем нов.Filmen er helt .  
11.вероятно той днес няма да дойдеsandsynligvis kommer han i dag  
12.12 [дванайсет]12 [ ]  
13.Автомобилните гуми са черни. er sorte.  
14.Долу е мазето.Nederst er .  
15.Спoред мен това е грозно.Jeg synes, det er .