Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
охлаждам
Болното дете охлаждат челото си.
køle
Det syge barn køler sin pande.
измамвам
Измамникът ни измами.
narre
Svindleren narrede os.
сея
Аз сея семена в земята.

Jeg sår frø i jorden.