50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


01/20/2022
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас?¿En lo / la puedo ayudar?  
2.Искам да отида в оптичния магазин.Quiero ir a óptica.  
3.Разбирам!¡ !  
4.Къде е банята?¿ está el baño?  
5.Бих желал / желала менюто, моля. la carta, por favor.  
6.Какво обичате? / Какво желаете?¿Qué usted?  
7.това е мило от твоя страна muy amable  
8.Има ли спален вагон във влака?¿ coche-cama el tren?  
9.слушам радиоEscuchar la  
10.Днес е вторник, 17 април.Estamos a 17 de abril.  
11.Бих искал пълен пансион. estar a pensión completa.  
12.това е добра идеяEs una idea  
13.от днес нататъкA partir de  
14.Съвсем просто е. muy fácil.  
15.не много mucho / No gran cosa