50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


07/07/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какви са таксите? mykje er gebyret?  
2.спя спокойноå roleg  
3.Може ли да получа сметката?Kan få rekninga?  
4.от ляво надясноfrå venstre høgre  
5.Днес не работя.I dag eg ikkje.  
6.сядам в колата / качвам се в колатаå setje seg i bilen  
7.според менetter mi  
8.В зоопаркаI  
9.Виж колко е часа!Sjå kva klokka er!  
10.все по-малкоmindre mindre  
11.Лондон е столица. er ein hovudstad.  
12.Къде е най-близката бензиностанция?Kor er bensinstasjon?  
13.45 [четирийсет и пет]45 [ ]  
14.пролет, лято,Våren, ,  
15.продава сеtil