Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
маси от
Тук има маси от пчели.
massevis av
Det er massevis av bier her.
дълго
Трябваше да чакам дълго в чакалнята.
lenge
Eg måtte vente lenge i venterommet.
така да се каже
Той има много мечти, така да се каже.
så å seie
Han har mange draumar, så å seie.