50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


06/28/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.без никакво съмнение / несъмненоutan tvil /  
2.13 [тринайсет]13 [ ]  
3.Кога свършва туристическата обиколка? sluttar omvisinga?  
4.31 [трийсет и едно]31 [ ]  
5.Къде е тоалетната? er toalettet?  
6.Ние търсим аптека.Vi leitar eit apotek.  
7.напред  
8.Трябва ми двойна стая.Eg treng eit .  
9.почиствамå gjere reint  
10.Филмът е съвсем нов.Filmen heilt ny.  
11.вероятно той днес няма да дойдеhan kjem ikkje i dag  
12.12 [дванайсет]12 [ ]  
13.Автомобилните гуми са черни.Dekka er .  
14.Долу е мазето.Kjellaren er .  
15.Спoред мен това е грозно.Eg det er stygt.