50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


07/05/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.Kako Vam se dopada kod nas?Kako Vam se kod nas?  
2.Otvorite ovaj paket. ovaj paket.  
3.Ovdje je moja gitara. je moja gitara.  
4.okupati se se  
5.On govori više jezika. govori više jezika.  
6.na pijacina  
7.noću / u noćinoću / u  
8.Da li voz kasni?Da li kasni?  
9.Hladno je.Hladno .  
10.Ja želim podignuti novac sa svog računa.Želim podići novac sa računa.  
11.Imati groznicu / temperaturuImati / temperaturu  
12.igrati se lopte se lopte  
13.Imati goste / posjetuImati goste /  
14.Vozite li se sa skijaškim liftom do gore?Idete li žičarom ?  
15.on će stići svakog trenutka će stići svakog trenutka