50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/28/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Jak se Vám u nás líbí?Харесва Ви при нас?  
2.Otevřete tento balík.Отворете този пакет / .  
3.To je moje kytara.Това моята китара.  
4.koupat se / dát si koupelизкъпвам  
5.Ovládá několik řečí. / Mluví několika jazyky.Той говори няколко .  
6.na trhu пазара  
7.v nociпрез  
8.Má ten vlak zpoždění?Влакът има ли ?  
9.Je chladno. е.  
10.Chtěl / chtěla bych si ze svého účtu vybrat peníze.Бих искал / искала да изтегля пари от си.  
11.mít horečku / teplotu температура  
12.hrát si s míčem на топка  
13.mít návštěvu / hostyимам  
14.Jedete nahoru vlekem? ски лифта ли ще се качите?  
15.přijde každým okamžikemтой ще бъде всеки момент