© Miladrumeva | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
1
[едно]

[edno]
[jedna]number container
2
[две]

[dve]
[dvě]number container
3
[три]

[tri]
[tři]number container
4
[четири]

[chetiri]
[čtyři]number container
5
[пет]

[pet]
[pět]number container
6
[шест]

[shest]
[šest]number container
7
[седем]

[sedem]
[sedm]number container
8
[осем]

[osem]
[osm]number container
9
[девет]

[devet]
[devět]number container
10
[десет]

[deset]
[deset]