50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


05/29/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Má muzeum ve čtvrtek otevřeno?È aperto il museo giovedì?  
2.Chci ke stánku koupit si noviny. andare all’edicola per comprare un giornale.  
3.Chci pokoj se sprchou.Vorrei una con doccia.  
4.To je výborné! / To je skvělé! magnifico!  
5.Japonsko leží v Asii. Giappone si trova in Asia.  
6.je přesně pět hodinsono 5 in punto  
7.mít chuť... (inf.) / mít chuť na... (akk.)essere in vena di / aver voglia  
8.Oni se učí rusky.Loro il russo.  
9.Na rohu zahněte doleva.Qui all’angolo giri a .  
10.Dobré ráno! / Dobrý den!Buon giorno! / Buona giornata! / Buon !  
11.Sedmý den je neděle.Il giorno è la domenica.  
12.zlomit si nohurompersi gamba  
13.Jak dlouho trvá cesta do Berlína?Quanto dura il viaggio fino a ?  
14.Prosím, dejte mi účet.Mi dia la ricevuta, favore.  
15.mít vlastní autoavere la macchina